Mobilní sítě

Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s prací v sítích mobilních operátorů a internetových providerů, kde vykonávají celé spektrum činností:

  • Akviziční činnost na výstavbu a úpravy základnových stanic včetně vyřízení nájemní smlouvy, získání potřebných vyjádření dotčených orgánů, zpracování všech potřebných zpráv, studií, vizualizací, oprávnění a obdržení stavebního povolení.
  • Projekční činnost na všechny typy základnových stanic, např. (MSC, BSC, BTS, HP a Mini Repeatery, indoor pokrytí, UMTS, greenfield, kamufláže v památkových zónách atd.). Vše včetně statických výpočtů.  Projekční činnost stavební i elektro NN a VN.
  • Výstavba veškerých typů stanic mobilních operátorů (MSC, BSC, BTS, Repeatery, indoor pokrytí, UMTS) včetně dodávky všech komponent.
  • Technologické instalace všech typů základnových stanic (MSC, BSC, BTS, HP a Mini Repeatery, IP Celly, indoor pokrytí, UMTS, LTE), relokace a zprovoznění MW spojů, zdrojů 48V, AKU sad, atd.
  • Deinstalace technologických jednotek Vodafone pro zákazníka Future Product Design a.s. (FPD)
  • Optické a metalické přenosové sítě, od návrhu, projektu až po realizaci.
  • Revize bezpečných přístupů na sitech, návrhy opatření a úprav.