Poskytování komplexních inženýrských a projekčních služeb

  • Zajištění potřebných podkladů pro vyřízení všech typů, stavebních řízení (stavební povolení, ohláška stavby, územní rozhodnutí, územní souhlas), včetně kolaudace
  • Příprava podkladů pro stavby v rozsahu stavební prováděcí dokumentace, položkových rozpočtů a technologií
  • Projekční činnost NN a VN

Výše uvedené činnosti realizujeme v oblasti telekomunikací i stavebnictví.